ผลงานของเรา

สร้างบ้านขนาด 273 ตารางเมตร 2 ชั้น มีดาดฟ้าโรงจอดรถ


สร้างบ้านขนาด 247 ตารางเมตร 1 ชั้น มีดาดฟ้าโรงรถ (สร้างทั้งโครงการ 6 หลัง)


ผลงาน สร้างบ้านขนาด 115 ตารางเมตร 1 ชั้น


ผลงาน สร้างบ้านขนาด 125 ตารางเมตร 1 ชั้น